Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö

Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö

Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö

Sopimushallinta automaattiseksi ja ajantasalle

Pohjois-Suomen koulutuskeskussäätiö perustettiin Haapavedellä vuonna 1990  kehittämään alueellista aikuiskoulutusta. Säätiön tarkoituksena on edistää ensisijaisesti Suomen pohjoisten alueiden kehitystä parantamalla ja kehittämällä henkilöiden ammatillista osaamista ja pätevyyttä sekä yritysten ja julkisyhteisöjen toimintaedellytyksiä. Säätiö toteuttaa  tarkoitustaan tarjoamalla pääosin aikuisille suunnattuja koulutuspalveluja PSK-Aikuisopisto ja PSK-Service Oy:n nimien alla. PSK-konserni on  merkittävä aikuisten ammatilliseen koulutukseen erikoistunut koulutuspalvelujen tuottaja ja elinkeinoelämän kilpailukyvyn kehittämiseen  keskittynyt palveluntarjoaja. PSK:n palveluksessa oli vuoden 2018 lopussa 26 henkilöä.

quotation marks

Konica Minolta toimitti ja toteutti erittäin hyvin toimivan järjestelmän. Toiminta tuntuu kehittyvän koko ajan ja on joissakin tapauksissa ylittänyt PSK:n odotukset.

Heikki Karppanen

ICT Manager, PSK

Haasteet sopimushallinnassa ja arkistoinnissa


PSK:n pitkän aikavälin strategiassa oli mietitty jo pidemmän aikaa sopimushallinnan tehostamista ja automatisointia sekä jatkossa koko arkistoinnin digitalisointia. PSK:n asiakirjat ja sopimukset olivat tallessa useassa eripaikassa, mm. tallennettuina eri verkkolevyille. Tietojen löytäminen oli vaikeaa ja siihen kului aikaa. Erityisesti sopimusten hallinnassa haasteena oli, että maksettiin laskuja joihin liittyvät sopimukset olivat jo päättyneet, ja johon ei näin ollen olisi ollut enää tarvetta.


PSK:lla alettiin miettiä ja vertailla eri vaihtoehtoja, joilla sopimus- ja asiakirjojen hallinta pystytään toteuttamaan kustannustehokkaasti ja hallitusti. Tarvittiin sellainen ratkaisu, jonka käyttäminen olisi ajasta ja paikasta riippumaton ja joka samalla huomioisi myös GDPR:n vaatimukset.


Ratkaisu löytyi M-Filesin ainutlaatuisesta  älykerroksesta 


Konica Minolta valikoitui toimittajaksi toimivan ehdotuksen pohjalta. Sovittiin, että projekti aloitetaan pienessä mittakaavassa ottamalla ensin käyttöön sopimushallintaratkaisu, ja perehdytetään avainhenkilöt M-Filesin ainutlaatuisen älykerroksen käyttöön. M-Filesin älykerros tuo vanhoilla verkkolevyillä olevan sisällön saataville M-Filesiin ilman mittavaa migraatioprojektia. PSK:lla oli jo ennestään hyviä kokemuksia Konica Minoltasta monitoimilaitteiden kautta tulostuksenhallinnan ja skannausratkaisuiden toimittajana.


Konica Minoltan toimittamassa ratkaisussa M-Filesin sopimushallintaan on tehty työnkulkuja, jotka huomauttavat vastuuhenkilölle sopimuksen päättymisestä / irtisanomisesta ajoissa, ja muistuttaa asiasta tietyin väliajoin. Jos vastuuhenkilö ei ole enää yrityksen palveluksessa, niin työnkulku ohjaa huomautuksen työnkulun viimeiselle hyväksyjälle, esimerkiksi operatiiviselle johtajalle. Tämä työkulku varmistaa, ettei vastaavia tapauksia enää ilmene. Sopimushallinnan avulla säästyy sekä aikaa että rahaa. 


M-Filesin älykerros löytää kaikki vanhat asiakirjat ja dokumentit, joten ne eivät ole enää kadoksissa. M-Files huolehtii myös GDPR-vaatimuksista, joten henkilötietoja käsitellään vaatimusten mukaisesti. Kaiken kaikkiaan, ongelmatilanteisiin on löydetty ratkaisut todella nopeasti ja PSK:n  järjestelmä  toimii erittäin hyvin.


Ota yhteyttä

Ota yhteyttä
Konica Minolta saa kommunikoida minulle sähköpostitse:*
Huomaathan, että keräämme henkilötietojasi lähettäessäsi tämän lomakkeen. Konica Minolta Business Solutions Finland Oy käsittelee antamiasi tietoja tietosuojakäytäntömme mukaisesti.

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia

Note - your current cookie settings will exclude you from receiving promotional updates via email! To allow those updates, update your cookie settings  

sopimushallinta header

Sopimushallinta

Sopimusten digitaalinen hallinta tarjoaa perustan kokonaisvaltaiseen sopimushallintaan

Ota yrityksesi sopimukset hallintaan

Sopimusten hallinta digitaalisessa muodossa on organisaatiolle turvallisempi vaihtoehto kuin hallita paperista sopimusdokumentaatiota. Asiakkaiden, toimittajien, kumppaneiden ja työntekijöiden kanssa tehtyihin sopimuksiin liittyvien vastuiden ja velvoitteiden hallinta on helppoa ja tehokasta oikeanlaisen sopimushallintaratkaisun avulla.

Joukko työntekijöitä istuu digitaalisen postitushuoneen edessä

Tiedonhallinta

Suunnitelmallisella tiedonhallinnalla tehokasta liiketoimintaa

Johda tiedolla – varmista organisaation liiketoimintaan tarvittavan tiedon käytettävyys

Tiedon ja tietovarastojen määrä lisääntyy jatkuvasti ja kokonaisvaltaisen tiedonhallinnan merkitys kasvaa. Suunnitelmallisella tiedonhallinnalla varmistetaan, että kaikki yrityksen tärkeä tieto on käytettävissä liiketoiminnassa ajasta ja paikasta riippumatta. Lisäksi kiristyvä sääntely, EU:n tietosuoja-asetus (GDPR, General Data Protection Regulation), lait ja standardit asettavat tiedonhallinnalle omat vaatimukset, jotka yritysten tulee huomioida toiminnassaan.