Giving Shape to Ideas -blogi

data

Blogi: Pimeä tieto heikentää yritysten tuottavuutta

17. syys 2019

Tuotamme 2,5 triljoonaa tavua tietoa joka päivä*. Tämän tiedon hallitseminen ja tehokas hyödyntäminen on haaste, joka koskettaa jokaista organisaatiota.

teknologiakuva

Blogi: Laatujohtamista on helppo skaalata yrityksen laajentaessa toimintaa – aina ulkomaille asti

30. huhti 2019

Liiketoiminnan kasvattaminen ja kannattavuuden parantaminen ovat usean yrityksen tavoitteena. Näitä tavoitteita kohti voidaan edetä hyvin montaa polkua pitkin. Näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää aina myös muutoksia yrityksen toiminnassa. Se voi tarkoittaa uusien työntekijöiden palkkaamista, uusien toimipisteiden perustamista sekä lisääntyvän sääntelyn ja yhteistyökumppaneiden määrän huomioimista toimintatavoissa. Nämä muutokset asettavat yrityksen toimintajärjestelmän koetukselle...

WPH group image

Blogi: Tehokas IT mahdollistaa liiketoiminnan kannattavuuden ja kasvun

26. maalis 2019

Informaatioteknologiasta on tullut liiketoiminnan keskeinen menestystekijä. Liiketoiminnan kehittymisen ja kasvamisen kannalta on tärkeää, että liiketoiminnan tarpeet ohjaavat IT-hankintoja.

laatupalaveri

Blogi: Sähköisen laatujärjestelmän mahdollisuudet laatusertifiointia suunnittelevalle

18. maalis 2019

Yhä useammat organisaatiot ovat siirtyneet tai pohtivat siirtymistä käyttämään laatustandardeja omassa toiminnassaan. Standardit antavat organisaatioille tietoa hyvistä käytännöistä, auttaen soveltamaan näitä käytäntöjä omaan toimintaan, ja tätä kautta edistäen talouskasvua. Laatustandardien omaksumisen taustalla vaikuttavia keskeisiä syitä ovat muun muassa markkinoille pääsyn helpottuminen, tarjooman laadun parantaminen, sekä liiketoimintaan liittyvien riskien pienentäminen. (SFS, 2019.)