IDC MarketScape nimesi Konica Minoltan maailmanlaajuisesti johtavaksi suunnan näyttäjäksi

LATAA RAPORTTI

Konica Minolta sai tunnustuksen asiakkailleen tarjoamasta vahvasta ratkaisuportfoliosta, joka tukee heitä digitaalisen valmiuden kasvattamisessa


Konica Minolta nimettiin johtavaksi toimittajaksi (’Leader’) IDC MarketScapen ”Worldwide Print Transformation 2020 Vendor Assessment” -arvioinnissa (asiakirja #US45354420, elokuu 2020). Yhtiö on kasvattanut merkittävästi tuotevalikoimaansa ja valmiuksiaan IT-palveluissa. IDC MarketScape toteaa, että "Konica Minolta on toteuttanut tämän suunnitelman menestyksekkäästi kohdealueilla, kuten IT-hallintapalveluissa, tietoturvassa, VoIP (Voice over IP) -palvelussa, tiedonhallinnassa, liiketoimintaprosessien ulkoistamisessa sekä vertikaalisissa ERP- ja CRM-ratkaisuissa". Raportissa todetaan myös, että "--- asiakkaat, jotka haluavat muutakin kuin vain päivittää tulostusympäristönsä, kuten saada enemmän näkymää työympäristöjen tulevaisuuden kehitykseen, saattavat haluta harkita Konica Minoltaa yhteistyökumppaniksi."

IDC MarketScape arvioi, että “Konica Minoltan mukaan tekniikan on oltava ihmislähtöistä, joten työntekijän motivaation, halujen ja tarpeiden ymmärtäminen on välttämätöntä. Yritys keskittyy kysymään uuden teknologian käyttöönotossa "miksi" eikä vain ”miten”."

Yksi tärkeimmistä syistä johtajaksi luokittelulle on Konica Minoltan toimiminen kokonaisvaltaisena tulostuksen ja toimistojen IT-ratkaisujen kumppanina. Raportissa tuodaan esiin erityinen esimerkki Konica Minoltan digitaalisista ratkaisuista: "Konica Minoltan MarketPlace-alusta on avainelementti yrityksien älykäs työympäristö -visiossa. Konica Minoltan MarketPlace -alustan avulla asiakkaiden on helppo käyttää tarvittavia työkaluja monitoimilaitteidensa yhdistämiseen erilaisiin teollisuus-, tietoturva- ja pilvipalvelusovelluksiin." Konica Minoltan bizhub i-sarjan -laitteista on tulossa yhä enemmän asiakkaiden älykkään työympäristön keskipiste.

Konica Minolta tarjoaa pienille ja keskisuurille yritysasiakkaille IT-ratkaisujensa joukosta myös kirjaimellisesti ”keskipisteen” IT-ratkaisuille: Workplace Hub -alustan. Eri versioina saatavana se yhdistää luokkansa parhaan laitteiston yhteensopiviin ohjelmistoihin ja hallintapalveluihin, mikä helpottaa ja tehostaa asiakkaiden IT-ympäristöä.

"Sekä tuotekehityksessä että asiakaskohtaisissa toteutuksissa noudatamme tinkimätöntä asiakaslähtöistä lähestymistapaa. Olemme ylpeitä siitä, että IDC MarketScape tunnusti visiomme ja omistautumisemme arvon tuottamiseen asiakkaillemme.”
Olaf Lorenz, Senior General Manager, Digital Transformation Divison, Konica Minolta Business Solutions Europe.

Tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme saavuttamaan seuraava taso organisaationsa digitaalisessa muutoksessa. Autamme heitä viemään eteenpäin ja hallitsemaan tehokkaasti tätä muutosprosessia yksinkertaistamalla ja hyödyntämällä IT-ratkaisuja heidän omien tarpeidensa pohjalta.

Tutustu IDC-menetelmään, jota käytettiin raportissa Konica Minoltan markkina-aseman määrittämiseen lataamalla IDC-raportti.
 

IDC MarketScape: ”Worldwide Print Transformation 2020 Vendor Assessment”

IDC MarketScapen toimittajien arviointimalli on suunniteltu antamaan yleiskatsaus tieto- ja viestintätekniikan toimittajien kilpailukykyyn tietyillä markkinoilla. Tutkimusmenetelmissä käytetään tiukkaa pisteytysmenetelmää, joka perustuu sekä kvalitatiivisiin että kvantitatiivisiin kriteereihin, mikä johtaa yhteen graafiseen kuvaukseen kunkin toimittajan asemasta tietyillä markkinoilla. IDC MarketScape tarjoaa selkeän kehyksen, jossa IT- ja viestintätoimittajien tuote- ja palveluvalikoimaa, ominaisuuksia ja strategioita sekä nykyisiä ja tulevia markkinoiden menestystekijöitä voidaan vertailla. Kehys tarjoaa myös teknologian ostajille 360 asteen arvioinnin nykyisten ja tulevien toimittajien vahvuuksista ja heikkouksista.

idc

IDC MarketScape video

Toimistoissa käytettävä teknologia on muuttunut dramaattisesti viimeisen vuosikymmenen aikana, ja tässä lyhyessä videossa IDC MarketScape kertoo siitä, kuinka markkinat vaativat toimittajia muuttumaan ja sopeutumaan asiakkaiden tarpeisiin kohdistamalla huomionsa digitalisaatioon ja työn tulevaisuuteen.

IDC Marketscapen esille nostamia Konica Minoltan ratkaisuja

Tutustu eräisiin ratkaisuihimme, joita IDC korosti "Marketscape Print Transformation Vendor Assessment" -sivustolla.
 

Tiedolla johtaminen

Tee parempia liiketoimintapäätöksiä todelliseen tietoon perustuen

Tiedolla johtaminen on faktoihin perustuvaa päätöksentekoa ja liiketoiminnan johtamista. Se auttaa kehittämään liiketoimintaa ja suuntaamaan resurssit niihin toimintoihin, joissa niistä saadaan isoin hyöty. Tämä on mahdollista, kun organisaatio pystyy ja osaa hyödyntää liiketoiminnan käytettävissä olevaa tietoa järjestelmällisesti.

ryhmä istuu kokoushuoneessa

IT-hallintapalvelut

IT-hallintapalvelut

Tehokas IT-infrastruktuuri varmistaa yrityksen liiketoiminnan häiriöttömän toiminnan ja nopean toipumisen häiriötilanteissa

Tehokas ja tietoturvallinen IT-infrastruktuuri varmistaa yrityksen liiketoiminnan häiriöttömän toiminnan ja nopean reagoinnin poikkeamiin. Yhtenäinen IT-ympäristö ja skaalautuvat IT-ratkaisut tekevät työympäristöstä helposti hallittavan ja työnteosta joustavaa. IT-ympäristön huolellinen suunnittelu ja toteuttaminen mahdollistavat tuottavan liiketoiminnan ja lisäävät tietoturvaa.

palvelinkehikot

Tietoturvapalvelut

Tietoturvapalvelut

Suojaa yrityksesi liiketoiminta oikeanlaisten tietoturvaratkaisuiden avulla

Tietoturvallinen työympäristö käsittää IT-ympäristön ja tiedonkäsittelyn tietoturvan sekä fyysisen tietoturvan. Kaikkiin yrityksiin kohdistuu erilaisia ulkoisia ja sisäisiä tietoturvauhkia, joilta yritysten on suojauduttava. Lisäksi etä- ja mobiilityöskentely asettavat omat vaatimuksensa yrityksen tietoturvalle. Yritysten on ennen kaikkea varmistettava liiketoiminnan häiriöttömyys ja jatkuvuus.