Sopimushallinta

Ota yrityksesi sopimukset hallintaan

Sopimusten digitaalinen hallinta tarjoaa perustan kokonaisvaltaiseen sopimushallintaan


Sopimusten hallinta digitaalisessa muodossa on organisaatiolle turvallisempi vaihtoehto kuin hallita paperista sopimusdokumentaatiota. Asiakkaiden, toimittajien, kumppaneiden ja työntekijöiden kanssa tehtyihin sopimuksiin liittyvien vastuiden ja velvoitteiden hallinta on helppoa ja tehokasta oikeanlaisen sopimushallintaratkaisun avulla.

Digitaalinen sopimushallintaratkaisu vähentää virheiden mahdollisuutta verrattuna paperiseen sopimusdokumentaatioon, jolloin ei-toivotut seuraamukset ja menetetyt mahdollisuudet vähenevät tai poistuvat kokonaan.


Organisaatioissa on paljon erilaisia sopimuksia, kuten myynti-, osto- ja vuokrasopimuksia. Sopimukset voivat liittyä eri hankkeisiin, jotka sisältävät erilaista dokumentaatiota. Näiden digitaalinen hallinta tarjoaa perustan kokonaisvaltaiseen sopimushallintaan.

Tiedon digitointi -ratkaisu auttaa paperisten sopimusten digitalisoinnissa
 

two employees talking to each other in front of the computers

Tiedon digitointi

Tiedon digitointi tehostaa tiedon käytettävyyttä ja hallintaa

Paranna olemassa olevan tiedon käsittelyä muuttamalla paperilla oleva tieto sähköiseen muotoon

Asiakirjojen ja dokumenttien digitointi poistaa tarpeen paperisen dokumentaation käsittelyyn. Tiedon määrän kasvaessa sen hallittavuus ja käytettävyys paranee, kun tieto saadaan digitaaliseen muotoon.

Asiakasreferenssi - tutustu toteuttamaamme asiakasratkaisuun

Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö

Sopimushallinta automaattiseksi ja ajantasalle

Tutustu asiakasreferenssiin
PSK header

Edut:


 • Keskitetty sopimushallinta lisää avoimuutta
 • Auttaa automatisoimaan sopimushallinnan prosesseja tukemalla sähköisiä hyväksyntätyönkulkuja ja allekirjoituksia
 • Automaattiset muistutukset sopimusten päättymisestä varmistavat sopimusten jatkotoimenpiteet ajoissa
 • Sopimushallintaan saatavat automaattiset määräaikaismuistutukset varmistavat sopimusvelvoitteiden hoitamista ajallaan, jolloin sopimuksiin kohdistuvia riskejä ja kustannuksia hallitaan järjestelmällisesti
 • Maksimoitu tietoturva
  • arkistoinnin ja hyväksymisprosessien kautta
  • automatisoimalla työnkulut
  • käyttöoikeuksien hallinnalla

   

   

Tiedonhallinnan esite

Älykäs tiedonhallinta on suunniteltua tiedon käsittelyä ja kulkua. Se tukee tiedon elinkaaren hallintaa yrityksen prosesseissa yhdistämällä tiedonhallinnan parhaat menetelmät ja työkalut. Älykäs tiedonhallinta mahdollistaa tiedolla johtamisen.

Lataa esite
tiedonhallinta_esite_thumbnail

Varmista tietosi ja niiden käytettävyys

Tehokkaalla tiedonhallinnalla varmistat organisaation toiminnalle tärkeiden tietojen löydettävyyden, talteenoton, jaettavuuden ja käytettävyyden, hallittavuuden ja säilymisen. Tutustu tiedonhallinnan monipuolisiin ratkaisuihin, jotka helpottavat organisaatiosi tiedon käsittelyä.