Tietosuojaseloste (versio 26.2.2019)


Alta saat tietoja siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi ja millaisia tietosuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia sinulla on.
 

1. Vastuu tietojen käsittelystä ja tietosuojavastaava


EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 4 kohdan 7 mukainen rekisterinpitäjä on:
 

Konica Minolta Business Solutions Finland Oy
Keilaranta 10 E, 02150 Espoo
Puhelin: 010 442 9000
Sähköposti: info(a)konicaminolta.fi
 

Mikäli sinulla on kysyttävää tietosuojasta, voit ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaamme milloin tahansa:
 

Dr. Frederike Rehker
Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH
Europaallee 17, 30855 Langenhagen
Telephone: +49 (0)511 7404-0
Email: dataprotection(a)konicaminolta.eu

tai tietosuojakoordinaattoriimme:

Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s
Lautrupvang 2B
2750 Ballerup
DANMARK
Puhelin: +45 72212121
Sähköposti: tietosuoja(a)konicaminolta.fi
 

2. Oikeutesi


Sinulla on seuraavat oikeudet suorittamaamme henkilötietojesi käsittelyä koskien:
 

 • oikeus saada tiedot käsittelyn kohteena olevista henkilötietoryhmistä, käsittelyn tarkoituksista, henkilötietojesi vastaanottajista tai vastaanottajaryhmistä sekä henkilötietojen suunnitellusta säilytysajasta (yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 15)
 • oikeus pyytää virheellisten tai puutteellisten tietojen oikaisemista ja/tai täydentämistä (yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 16)
 • oikeus saada tiedot poistetuksi yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 17 mukaisesti erityisesti, jos henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin, jos henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai jos peruutat suostumuksesi tai vastustat käsittelyä
 • oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 18 mukaisesti tietyissä erityistapauksissa, kuten jos tietojen poisto ei ole enää mahdollista tai jos poistovelvollisuus on selvityksen alla
 • yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 20 mukainen oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: oikeus saada itselleen tai haluamalleen kolmannelle taholle sinua koskevat henkilötiedot, jotka olet toimittanut meille, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa
 • oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä oikeutettu etu huomioiden (yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 21, kohta 1)
 • oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa tulevaa käsittelyä koskien (yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 7, kohta 3); tätä sovelletaan tietysti myös niihin suostumuksiin, jotka olet antanut meille ennen yleisen tietosuoja-asetuksen voimaantuloa
 • oikeus tehdä valitus tietosuojalainsäädännön vastaisesta henkilötietojen käsittelystä toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 77 mukaisesti.
 

3. Henkilötietojen kerääminen verkkosivustollamme vieraillessasi


Jos käytät verkkosivustoamme vain tiedonsaantitarkoituksessa – toisin sanoen, jos et rekisteröidy tai muulla tavalla anna meille tietojasi – keräämme vain sellaiset henkilötiedot, jotka selaimesi välittää palvelimellemme. Nämä tiedot ovat teknisesti tarpeellisia verkkosivuston näyttämiseksi sinulle ja sen toimintavakauden ja turvallisuuden varmistamiseksi. Oikeusperuste tälle on yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohta f.
 

 • IP-osoite
 • pyynnön päiväys ja kellonaika
 • maa, josta pyyntö tehtiin
 • pyynnön sisältö (konkreettinen verkkosivu)
 • pääsyn tila / HTTP-tilakoodi
 • verkkosivusto, jolta pyyntö tehtiin
 • selain
 • käyttöjärjestelmä ja  liittymä
 • selainohjelmiston kieli ja versio
 • kulloinkin siirretty tietomäärä
 • aikaero Greenwichin aikaan (GMT) verrattuna

Osaa verkkosivustomme palveluista voi käyttää ainoastaan, mikäli voimme ottaa sinuun yhteyttä. Jotta voit siis hyödyntää näitä palveluita, tarvitsemme sinulta tiettyjä henkilötietoja (yhteystietoja). Keräämme, käytämme ja käsittelemme näitä tietoja ainoastaan siinä laajuudessa kuin on tarpeellista kyseisten palveluiden toimittamiseksi. Ottaessasi meihin yhteyttä sähköpostilla tai yhteydenottolomakkeella, tallennamme syöttämäsi tiedot (sähköpostiosoitteesi ja muut mahdolliset vapaasta tahdosta antamasi tiedot, kuten nimesi/puhelinnumerosi), jotta voimme käsitellä pyyntösi ja vastata kysymyksiisi. Poistamme tallentamamme sinua koskevat tiedot, kun niitä ei enää tarvita, tai rajoitamme niiden käsittelyä siinä tapauksessa, että laki vaatii meitä säilyttämään tiedot. Käsittelemme tietojasi yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohdan f mukaisesti.
 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus, oikeusperuste ja säilytysaika


Mikäli pyydämme suostumustasi käsitellä henkilötietojasi, teemme sen yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohdan a mukaisesti. Jos henkilötietojesi käsittely on välttämätöntä sopimusvelvoitteiden tai sopimuksentekoa edeltävien toimenpiteiden täytäntöönpanemiseksi pyynnöstäsi, käsittelymme perustuu tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohtaan b. Jos henkilötietojesi käsittely on välttämätöntä lakisääteisten velvoitteidemme täyttämiseksi, käsittelemme tietojasi yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohdan c mukaisesti. Mikäli henkilötietojen käsittely on välttämätöntä yhtiömme tai kolmannen osapuolen oikeutetun edun suojelemiseksi ja mikäli henkilötietojen suojelua vaativien rekisteröityjen edut, perusoikeudet ja vapaudet eivät syrjäytä tätä mainittua oikeutettua etua, käsittelymme perustuu tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohtaan f. 

Ellei muuta ole mainittu, poistamme henkilötiedot yleisen tietosuoja-asetuksen artiklojen 17 ja 18 mukaisesti tai rajoitamme näiden käsittelyä. Käsittelemme ja säilytämme henkilötietojasi ainoastaan niin kauan, kuin on tarpeellista sopimus- ja lakisääteisten velvoitteidemme täyttämiseksi. Tiedot, joita ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, johon ne on kerätty, poistetaan säännöllisin väliajoin, ellei väliaikainen jatkokäsittely ole välttämätöntä. Tällainen väliaikainen jatkokäsittelytarve voi olla oikeutettua muihin sallittuihin tarkoituksiin. Evästetietojen osalta Suomessa ei vielä ole määritelty dokumentointia koskevia ja lakisääteisiä säilytysvelvoitteita, ja siksi evästetietojen säilytysaika voi vaihdella istunnosta väliaikaiseen, ennalta määritettyyn aikaan, ja aina pysyvästi säilytettäviin saakka. 
Maksulaiminlyöntien välttämiseksi, voimme tarkistaa luottotiedot tapauskohtaisesti ennen sopimuksen solmimista ja ennen olennaisten sopimusmuutosten voimaantuloa niissä tapauksissa, kun laskutamme palveluista jälkikäteen. Suojelemme yhtiötämme maksulaiminlyönneiltä suorittamalla edellä mainittuja luottotietotarkistuksia. Maksukyvyn selvitystä (profilointia) käytämme päätöksenteon tukena siinä laajuudessa, kuin on tarpeen todentaaksemme, että asiakas on kykenevä täyttämään sopimukseen perustuvat maksuvelvoitteensa. Maksukyvyn selvitys perustuu tunnustettuun matemaattis-tilastolliseen menetelmään. Säilytämme luottotietotuloksia 365 päivää.

Jotta verkkosivukamme olisi miellyttävä käyttää ja se mahdollistaisi määrättyjen toimintojen käytön, käytämme evästeitä eri sivuilla. Oikeusperuste evästeiden käytölle on artiklan 6 kohdan 1 alakohta f. Käytämme evästeitä myös tietojen analysointiin ja markkinoinnin tueksi. Näiden evästeiden käytön oikeusperuste on artiklan 6 kohdan 1 alakohta f. Lisätietoja oikeusperusteesta kappaleessa Verkkoanalytiikka.
Voitte määrittää selaimenne ilmoittamaan kun evästeitämme tallennetaan, jotta voitte päättää, hyväksyttekö evästeemme tapauskohtaisesti vai hyväksyttekö evästeitämme koskaan. Jos ette hyväksy evästeitämme, verkkosivustomme toiminnallisuutta voidaan rajoittaa.
 

5. Tietojesi vastaanottajat


Pääsääntöisesti emme koskaan myy tai vuokraa käyttäjätietoja muille tahoille. Siirrämme tietoja kolmansille tahoille tämän tietosuojakäytännön soveltamisalan ulkopuolelle ainoastaan, mikäli se on tarpeen pyytämäsi olennaisen palvelun toteuttamiseksi. Käytämme yhteistyökumppaneita voidaksemme tarjota palveluitamme. Yhteistyökumppanimme tuottavat palveluita sinulle omalla vastuullaan / kanssamme tekemäsi sopimuksen perusteella. Voit tilata näitä palveluita ja antaa suostumuksesi yhteistyökumppanin sisällyttämiselle, tai sisällyttäminen perustuu oikeutettuun etuumme. Markkinoinnin, myynnin, IT:n, logistiikan ja HR:n osalta työskentelemme yhteistyössä henkilötietojen käsittelijöiden kanssa yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 28 mukaisesti. Olemme valinneet nämä henkilötietojen käsittelijät tarkasti. Vastaamme tietojesi suojaamisesta myös käyttäessämme yhtiömme ulkopuolisia henkilötietojen käsittelijöitä. Lisäksi voimme luovuttaa tietoja viranomaisille näiden pyynnöstä. Tällöin tietojen luovutukselle on kuitenkin oltava lakisääteinen peruste, kuten oikeuden päätös.
 

6. Missä tietojani käsitellään? 


Käsittelemme tietojasi aina Saksassa tai muussa Euroopan maassa (EU/ETA). Niissä harvoissa poikkeustapauksissa, joissa henkilötietojasi käsitellään EU-alueen ulkopuolella (eli niin kutsutuissa kolmansissa maissa), siirto perustuu aina joko antamaasi nimenomaiseen suostumukseen tai siihen, että tämä on välttämätöntä palvelumme toimittamiseksi sinulle. Näissä poikkeustapauksissa, kun käsittelemme tietoja kolmansissa maissa, siirto ja käsittely suoritetaan tiettyjä suojatoimia soveltaen (eli perustuen EU-komission tietosuojan riittävyyttä koskevan päätöksen tai asianmukaisten suojatoimien olemassaoloon; yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 44 ja sitä seuraavat artiklat).
 

7. Kohdistaminen ja mainonta


7.1. Verkkoanalytiikka:
 

   a) Google Analytics

Tällä verkkosivustolla käytetään Google Analytics  verkkoanalyysipalvelua, jonka tarjoaa Google Inc. (”Google”). Google Analytics käyttää niin kutsuttuja evästeitä eli tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneellesi ja joiden avulla analysoidaan verkkosivuston käyttöäsi. Evästeen avulla verkkosivuston käytöstäsi kerätyt tiedot siirretään yleensä Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja tallennetaan sinne. Jos tällä verkkosivustolla on otettu käyttöön IP-osoitteen anonymisointi, Google lyhentää IP-osoitteesi etukäteen Euroopan unionin jäsenvaltioissa tai muissa Euroopan talousalueen sopimusvaltioissa. Täydellinen IP-osoite siirretään vain poikkeustapauksissa Yhdysvalloissa sijaitsevalle Googlen palvelimelle, jossa se sen jälkeen lyhennetään. Google käyttää näitä tietoja tämän verkkosivuston operaattorin toimeksiannosta arvioidakseen verkkosivuston käyttöäsi siten, että verkkosivuston aktiivisuudesta voidaan laatia raportteja ja jotta muita verkkosivustoon ja internetin käyttöön liittyviä palveluita voidaan toimittaa verkkosivuston operaattorille. Selaimesi Google Analyticsin avulla välittämää IP-osoitetta ei yhdistetä muihin Googlen tietoihin. Voit estää evästeiden tallentamisen selaimesi asetuksista. Huomaathan, että tällöin et ehkä voi käyttää kaikkia verkkosivuston toimintoja niiden täydessä laajuudessa. Voit myös estää Googlea keräämästä ja käsittelemästä evästeen tallentamia ja verkkosivuston käyttöösi liittyviä tietoja (mukaan lukien IP-osoite) lataamalla ja asentamalla lisäosan osoitteesta: (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

Tällä verkkosivustolla käytetään Google Analyticsin "AnonymizeIP()"-toimintoa. IP-osoitteet lyhennetään jatkokäsittelyä varten, joten niitä ei voida yhdistää kehenkään tiettyyn henkilöön. Jos kerätyt tiedot sisältävät viittauksen sinuun, ne jätetään heti käsittelyn ulkopuolelle eli henkilötiedot poistetaan välittömästi.

Käytämme Google Analyticsia analysoidaksemme verkkosivustomme käyttöä ja kehittääksemme sitä jatkuvasti. Saaduilla tilastotiedoilla pyrimme parantamaan tuotteitamme ja tekemään niistä houkuttelevampia asiakkaillemme. Niissä poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa henkilötietoja välitetään Yhdysvaltoihin, Google on sitoutunut EU:n ja Yhdysvaltain välisen Privacy Shield  tiedonsiirtojärjestelyn noudattamiseen (katso lisätietoja englanniksi täältä: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework)

Kolmannen osapuolen tiedot: Google Dublin, Google Ireland ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti

Lue lisää käyttöehdoista ja tietosuojasta sivustoilta www.google.com/analytics/terms/us.html ja support.google.com/analytics/answer/6004245

Google Analyticsin käytön oikeusperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohta f.
 

   b) Google Adwords ja uudelleenmarkkinointi

Käytämme Google Adwords  palveluita tehdäksemme ulkoisilla verkkosivustoilla esillä olevia tuotteitamme houkuttelevammiksi. Nämä mainosvälineet toimitetaan niin kutsuttujen mainonnanhallintajärjestelmien kautta. Mainonnanhallintajärjestelmän evästeitä käytetään suoritusparametrien arvioimiseen (esim. mainosnäytöt, klikit tai konversiot). Näin saamme selville, missä laajuudessa yksittäiset mainontakeinot ovat menestyksekkäitä. Vieraillessasi verkkosivustollamme Googlen mainoksen kautta, Google Adwords tallentaa evästeen päätelaitteellesi. Tämä eväste tallentaa analyysiarvot (yksilölliset evästetunnisteet, mainosnäyttöjen määrä sijoitusta kohden [toistuvuus], viimeisin mainosnäyttö, kieltotiedot [ilmaisu, että käyttäjä ei halua enää vastaanottaa mainoksia]). Google Adwordsin evästeet vanhenevat yleensä 30 päivän kuluttua. Näiden evästeiden tarkoituksena ei ole tunnistaa sinua henkilökohtaisesti, vaan auttaa Google Adwordsia tunnistamaan internetselaimesi. Kun vierailet jollakin tietyllä Adwords-asiakkaan verkkosivustolla, Google ja kyseinen asiakas tunnistavat, että olet siirtynyt sivustolle linkkiä napsauttamalla. Adwords-asiakkaana Google tarjoaa meille tilastollista arviointia. Näiden arviointitietojen avulla voimme mitata mainontamme tehokkuutta. Emme saa tarkempia tietoja, emmekä siten pysty tunnistamaan sinua saamiemme tietojen perusteella. Oikeusperuste tietojesi käsittelylle on yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohta a ja f.

Tällä verkkosivustolla käytetään myös uudelleenmarkkinointia. Uudelleenmarkkinointi mahdollistaa mainosten kohdentamisen Google Display  verkostossa aiemmin vierailtujen verkkosivustojen perusteella. Evästeitä käytetään uudelleenmarkkinointitietojen keräämiseen. Meidän lisäksemme kolmannen osapuolen palveluntarjoajat, Google mukaan lukien, käyttävät ensimmäisen osapuolen evästeitä (esim. Google Analytics  evästeet) yhdessä kolmannen osapuolen evästeiden kanssa (esim. DoubleClick-evästeet) kohdentaakseen, optimoidakseen ja lisätäkseen mainoksia käyttäjän aiempiin verkkosivustomme vierailuihin perustuen. Tallennettujen evästeiden avulla Google kerää ja arvioi verkkokäyttäytymistäsi vieraillessasi eri verkkosivustoilla. Konica Minolta  mainontaa voi siis esiintyä Googlen tai kolmannen osapuolen palveluntarjoajan toimesta myös muilla verkkosivustoilla. Googlen mukaan se ei yhdistä kerättyjä tietoja mihinkään muuhun sinua koskevaan henkilötietoon, jota Googlella on mahdollisesti hallussaan. Sen sijaan Google painottaa käyttävänsä pseudonymisointia. Mikäli et halua vastaanottaa sinulle mielenkiinnonkohteidesi perusteella yksilöityä mainontaa, voit poistaa evästeet käytöstä selaimesi asetusten kautta tai ilmoittaa Googlelle toiveestasi seuraavan linkin kautta: https://adssettings.google.com

Lue lisää Googlen tietosuojakäytännöstä sivustoilta policies.google.com/privacy ja services.google.com/sitestats/en.html.

Oikeusperuste tietojesi käsittelylle on yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohta a ja f.
 

   c) Adobe Analytics (Omniture)

Tällä verkkosivustolla käytetään Adobe Analytics (Omniture) -verkkoanalysointipalvelua verkkosivuston analysointiin ja säännölliseen kehittämiseen. Palvelun tuottamat tilastotiedot auttavat meitä kehittämään tuotettamme ja tekemään siitä houkuttelevamman käyttäjille. Henkilötietojen siirtoja Yhdysvaltoihin edellyttäviä poikkeustapauksia varten Adobe on liittynyt EU:n ja Yhdysvaltojen väliseen Privacy Shield -järjestelyyn (kts. https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).
 
Analysointia varten tietokoneellesi tallennetaan evästeitä. Tällä tavoin kerättyjä tietoja säilytetään palvelimilla myös Yhdysvalloissa. Huomaathan, että jos estät evästeiden tallentamisen, et välttämättä pysty käyttämään verkkosivuston kaikkia ominaisuuksia. Voit estää evästeiden tallentamisen selaimesi asetuksista tai “Kiellä” -painikkeella osoitteessa www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html.
 
Käytämme verkkosivustollamme Adobe Analytics (Omniture) -palvelua “Before geo lookup” -asetuksilla replace visitor’s last IP octet with “0” and “Obfuscate IP-Removed”: tämä asetus korvaa IP-osoitteesi viimeisen oktetin yleisellä IP-osoitteella, jota ei voi jäljittää. Tämä estää tietojen yhdistämisen yksittäiseen henkilöön.
 
Kolmannen osapuolen palveluntarjoajan tiedot: Adobe Systems Software Ireland Limited, Ireland, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republic of Ireland; kts. kolmannen osapuolen palveluntarjoajan tietosuojakäytäntö osoitteessa www.adobe.com/de/privacy/policy.html.
 
Adobe Analytics (Omniture) -palvelun käytön laillinen peruste on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta.

  d) Facebook Pixel
Käytämme sosiaalisen verkoston Facebook Inc. (Facebook) palveluja ja olemme asentaneet Facebook-sivullemme Facebook-pikselin. Kyseessä on Facebook Inc. -yhtiön (1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA) tarjoama markkinointipalvelu. Osana palvelua tietokoneellesi tallennetaan eväste. Sen avulla voimme näyttää tietyille Facebookia käyttäville verkkosivustomme käyttäjille personoituja ja käyttäjien kiinnostuksen kohteisiin perustuvia mainoksia Facebookissa. Facebook-pikseli mahdollistaa myös käyttäjän käyttäytymisen seurannan, kun käyttäjä napsauttaa Facebook-mainosta. Facebook-pikselin avulle pystymme seuraamaan miten markkinointitoimiamme Facebookissa käytetään ja tarvittaessa optimoimaan niitä.

Facebook Limited Ireland voi myös yhdistellä pikselin kautta kerättyjä tietoja ja käyttää yhdistelmätietoja omiin mainostarkoituksiinsa tai kolmansien osapuolten mainostarkoituksiin. Facebook Ireland Limited voi näin päätellä tiettyjä kiinnostuksen kohteita esim. selauskäyttäytymisestäsi tällä verkkosivulla ja käyttää näitä tietoja kolmansien osapuolten tuotteiden ja palveluiden mainostamiseen. Facebook Ireland Limited voi myös luoda yhteyksiä pikselin kautta kerättyjen tietojen ja sellaisten toisten tietojen välille, joita Facebook Ireland Limited on kerännyt sinusta muiden verkkosivustojen ja/tai Facebookin sosiaalisen verkoston käytön yhteydessä tallentaakseen sinua koskevan profiilin. Tätä profiilia voidaan käyttää mainostarkoituksiin. Lue lisää Facebook Ireland Limitedin tietokäytännöstä osoitteessa https://www.facebook.com/policy.php

Voit kieltää Facebookia analysoimasta käyttäytymistäsi ja näyttämästä kiinnostuksen kohteisiisi perustuvia suosituksia ("opt out"). Käytä tällöin seuraavaa linkkiä: Deactivate Facebook-Pixel-funktions

Facebook-pikselin käytön laillinen peruste on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta; oikeutettu etu on verkkosivun vaatimusperusteinen suunnittelu ja tilastollinen analyysi.
 
   e) LinkedIn-konversioseuranta
Tällä verkkosivustolla käytetään LinkedIn-alustan (LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA) analysointi- ja konversioseurantateknologiaa. Tätä varten selaimeesi tallennetaan eväste, jonka avulla LinkedIn voi tunnistaa sinut, jos käyt verkkosivustolla. LinkedIn laatii näin kerättyjen tietojen avulla meille nimettömiä raportteja mainostoimista ja tietoa siitä, miten käytät verkkosivustoamme. LinkedInin teknologian avulla pystymme näyttämään sinulle osuvampia mainoksia kiinnostuksen kohteidesi perusteella. Lisäksi LinkedIn toimittaa meille yhdisteltyjä, nimettömiä raportteja mainostamistoimista ja tietoa siitä, miten käytät verkkosivustoamme.

Voit kieltää LinkedIniä analysoimasta käyttäytymistäsi ja näyttämästä kiinnostuksen kohteisiisi perustuvia suosituksia ("opt out"). Käytä tällöin seuraavaa linkkiä: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

LinkedInin konversioseurannan käytön laillinen peruste on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta; oikeutettu etu on verkkosivun vaatimusperusteinen suunnittelu ja tilastollinen analyysi.

f) Leadfeeder
Tällä verkkosivustolla käytetään Leadfeader-analysointityökalua (Liidio Oy, Mikonkatu 17 C, 00100 Helsinki). Leadfeeder tunnistaa verkkosivustolla kävijät ja yhdistää nämä yritystietoihin. Leadfeeder kertoo, mistä firmasta ja miltä seudulta verkkosivustolla on vierailtu, se ei kuitenkaan tunnista kävijää henkilökohtaisesti. Leadfeederista saatavaa tietoa käytetään myynnissä ja markkinoinnissa ko. yritysten päättäjien kontaktoimiseen.
 

7.2. Uutiskirje
 

Konica Minolta lähettää asiakkaillensa ja muille kiinnostuneille käyttäjille uutiskirjeitä. Uutiskirjeen tilaajaksi pääset syöttämällä sähköpostiosoitteesi. Merkittyjen kenttien täyttäminen on vapaaehtoista, ja täytettyjä tietoja käytetään viestinnän personoimiseksi sinulle. Käytämme uutiskirjeen tilaamisessa niin kutsuttua vahvistettua osallistumismenettelyä. Tämä tarkoittaa sitä, että kun olet tilannut uutiskirjeen, lähetämme sinulle viestin ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen ja pyydämme sinua vielä vahvistamaan, että haluat saada uutiskirjeen. Jos et vahvista rekisteröitymistä napsauttamalla sähköpostiviestissä olevaa linkkiä, linkki vanhenee ja tietosi poistetaan. Mikäli annat suostumuksesi uutiskirjeen vastaanottamiseen, tarjoamme sinulle:

 • uutisia ja tietoja Konica Minoltan tuotteista 
 • eksklusiivisia kutsuja tapahtumiin, messuille ja webinaareihin
 • tietoja suosituksista ja menestystarinoista
 • tietoja markkinatrendeistä selvitysten, markkinatutkimusten ja tutkimusraporttien muodossa
 • mahdollisuuden osallistua asiakastyytyväisyyskyselyihin


Rekisteröintiprosessin osana tallennamme käyttämäsi IP-osoitteet sekä tiedot päiväyksistä, jolloin rekisteröidyit ja vahvistit rekisteröitymisesi. Mikäli annat suostumuksesi, arvioimme verkkokäyttäytymistäsi verkkosivustoihimme ja uutiskirjeeseemme liittyen ja yhdistämme sähköpostiosoitteesi/käyttäjäprofiilisi tietokantaamme. Tallennamme myös tietoja käyttämästäsi selaimesta, käyttöjärjestelmän asetuksista sekä internetyhteydestäsi, jota käytät vieraillessasi verkkosivustollamme. Lähettämämme uutiskirjeen avulla saamme tietoja siitä, että olet vastaanottanut ja lukenut kirjeen, ja siitä, mitä uutiskirjeen linkkejä olet napsauttanut. Tallennamme myös tiedot siitä, millä osioilla ja sivuilla vierailet verkkosivustollamme ja sovelluksissamme. Henkilökohtaisen profiilin luomisen avulla tarkoituksenamme on kohdentaa mainontaamme mielenkiinnonkohteitasi vastaavaksi ja optimoida verkkosivustomme tuotteita sinulle sopiviksi.
 

Uutiskirjeemme sisältää tietoa ja uutisia Konica Minolta Business Solutions Finland Oy:stä ja muista sidoksissa olevista konserniyhtiöistä (Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH, Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH, Konica Minolta IT Solutions GmbH, Konica Minolta Business Solutions Austria GmbH, Konica Minolta Business Solutions (Belgium) N.V., Konica Minolta Business Solutions Nederland B.V., Konica Minolta Business Solutions Spain S.A., Konica Minolta Business Solutions Italia S.p.A., Konica Minolta Business Solutions Portugal, Unipessoal Lda., NEA RENT - ALUGUER E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS S.A., Konica Minolta Business Solutions Sweden AB, Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S, Business Center Nord og Midtsjælland A/S, Konica Minolta Business Solutions Finland Oy, Konica Minolta Business Solutions Norway AS, Konica Minolta Business Solutions Czech spol. s r.o., Konica Minolta Business Solutions Bulgaria EOOD, WEBCOM a.s., WEBCOM Poland Sp. z o.o., Konica Minolta Hungary Business Solutions Ltd., Konica Minolta Business Solutions SE Ltd, Konica Minolta Croatia - business solutions, Ltd, Konica Minolta Poslovna Rjesenja BH d.o.o., Konica Minolta Business Solutions Polska Sp.z o.o., Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Konica Minolta Business Solutions Romania s.r.l., Konica Minolta Business Solutions Slovenija, poslovne resitve, d.o.o., Konica Minolta Baltia, UAB, Konica Minolta Business Solutions Greece S.A., Minolta (UK) Limited, Konica Minolta Marketing Services Limited, Konica Minolta Marketing Services Ireland Limited, Konica Minolta Marketing Services B.V., Charterhouse Print Management AG, Charterhouse AB, Indicia Group Limited, Hamsard 3099 Limited, Evolving Media Limited, Indicia Limited, Indicia Edinburgh Limited, Konica Minolta Business Solutions France S.A.S., Conibi S.A.S, Dactyl Buro du Centre S.A.S., OMR Impressions S.A.S., Serians S.A.S., Konica Minolta Business Solutions (UK) Ltd., Konica Minolta Business Solutions East Ltd., KONICA MINOLTA Business Solutions (Northern Scotland) Ltd, Capture Imaging Ltd, ProcessFlows Holdings Ltd, ProcessFlows (UK) Ltd, Software Paradise Ltd, Digital Document Solutions Ltd, Konica Minolta Business Solutions (Ideal) Ltd., Konica Minolta Printing Solutions (UK) Ltd., Konica Minolta Business Solutions (Wales) Ltd., Konica Minolta Sensing Europe B.V., Mobotix AG).


Voit päättää uutiskirjeen tilauksen milloin tahansa lähettämällä siitä tiedon osoitteeseen markkinointi(a)konicaminolta.fi

Käsittelemme tietojasi yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohdan a mukaisesti.
 

8. Työnhakijoita koskeva tietosuojakäytäntö

 
8.1. Tietojen käsittelyn laajuus ja perusteet

   a) Hakemuksesi arviointiin liittyvä sisäinen tietojenkäsittely
Käsittelemme määriteltyjä henkilötietoja arvioidaksemme hakemuksesi ja soveltuvuutesi avoimeen työtehtävään osana hakuprosessia. Rekrytointiprosesseissamme on mahdollista käyttää myös erilaisia soveltuvuusarviointeja niihin erikoistuneilta palveluntarjoajilta. Henkilöstöhallintomme välittää soveltuvat hakemukset asianmukaiselle osastolle tai rekrytoivalle esimiehelle.  Hakemuksesi kattavaa arviointia varten sinun tulee toimittaa meille ansioluettelosi sekä työhakemus referensseineen ja pätevyyksineen.
 
Hakemuksesi ja lähettämäsi liitteet poistetaan kannastamme rekrytointiprosessin päätyttyä. Mikäli meillä ei ole tarjota sinulle etsimääsi työtä, on mahdollista pyytää hakijalta erillinen suostumus tietojen säilyttämiseksi tulevaisuuden tarpeita silmällä pitäen.

8.2. Oppisopimus- ja työharjoitteluhakemukset
Otamme mielellämme vastaan oppisopimushakemuksia sekä työharjoitteluhakemuksia opiskelijoilta ja koululaisilta. Myös nämä hakemukset käsitellään edellä kuvattujen periaatteiden mukaisesti.
 

9. Näkyvyytemme sosiaalisessa mediassa


Käytämme sosiaalisissa verkostoissa verkkosivuston ylläpitäjänä verkkoalustojen palveluita Konica Minoltan tarjouksista ja palveluista viestimiseen suoraan sellaisille näiden alustojen käyttäjille, jotka ovat kiinnostuneita tarjoomastamme. Sosiaalisen median kanavat täydentävät näin omaa verkkonäkyvyyttämme ja tarjoavat vaihtoehtoisen viestintäkanavan tällaisista tiedoista kiinnostuneille tahoille.

Meillä on tällä hetkellä profiilit seuraavissa verkostoissa:
•    Facebook: https://www.facebook.com/KonicaMinoltaBFI
•    LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/konica-minolta-business-solutions-finland
•    Twitter: https://twitter.com/KonicaMinoltaFI

Konica Minoltan sosiaalisen median profiilien käyttöön muista verkoista sovelletaan kyseisen palveluntarjoajan käyttöehtoja ja tietojenkäsittelykäytäntöjä.

Emme pysty vaikuttamaan sosiaalisissa verkostoissa tapahtuvaan tietojen keräämiseen ja jatkokäyttöön. Tiedämme vain, että tietojasi käytetään markkinointitutkimukseen ja mainostamiseen, ja että käyttäytymisesi ja siitä johdettujen kiinnostuksen kohteiden pohjalta laaditaan käyttöprofiileja. Lisäksi käyttäjä voi sallia oletettuihin kiinnostuksen kohteisiin perustuvan laajemman mainonnan. Tämä tapahtuu yleensä tallentamalla evästeitä tietokoneellesi.

Haluamme näin ollen varta vasten ilmoittaa, että verkostojen ylläpitäjät tallentavat käyttäjien tietoja (esim. henkilötietoja, IP-osoitteita) omien tietojenkäsittelykäytäntöjensä mukaisesti ja käyttävät niitä liiketoiminnallisiin tarkoituksiin. Haluamme myös huomauttaa, että tietojasi saatetaan käsitellä Euroopan Unionin ulkopuolella osana tätä toimintaa. Privacy Shield -järjestelyn mukaisesti sertifioidut yhdysvaltalaiset palveluntarjoajat sitoutuvat noudattamaan EU:n tietosuojastandardeja.

Käsittelemme Konica Minoltan sosiaalisen median alustojen käyttäjien tietoja vain siinä määrin kuin nämä käyttäjät ovat yhteydessä meihin ja viestivät kanssamme kommenttien tai suorien viestien välityksellä. Voit esittää tietosuojaoikeuksiisi liittyviä oikeusvaateita sekä meille (ks. myös kohta II: Oikeutesi) että sosiaalisen verkoston tarjoajalle.

Käyttäjien henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuumme informoida käyttäjiä ja viestiä tehokkaasti käyttäjien kanssa tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti. Jos sinulta pyydetään suostumus palveluntarjoajien toteuttamaan tietojen käsittelyyn (esim. valitsemalla valintaruutu tai napsauttamalla painiketta), laillisena perusteena on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukainen käsittely.
 
YouTube

Verkkosivustollamme on käytössä YouTube-videoita. Videot ovat tallennettuna osoitteessa www.youtube.com, mutta ne ovat suoraan toistettavissa sivustoltamme. Käytämme sivustollemme sisällytettyjen videoiden yhteydessä laajennettua tietosuojausta. Tämä tarkoittaa, että mitään tietojasi ei välitetä YouTubelle, mikäli et toista videoita. Huomaathan, että mikäli toistat videoita, tiedot lähetetään YouTubelle. YouTube saa tiedot niistä sivuista, joilla olet vieraillut verkkosivustollamme. Myös muita tietoja saatetaan tietämättämme välittää YouTubelle. Näissä tapauksissa emme pysty vaikuttamaan tietojen siirtoon. Mikäli kirjaudut YouTube-tilillesi, välitetyt tiedot linkittyvät suoraan tiliisi. Mikäli et halua, että näin tapahtuu, tulee sinun kirjautua ulos YouTube-tilistäsi, ennen kuin toistat videoita verkkosivustollamme. YouTube säilyttää tietosi käyttäjäprofiilina ja hyödyntää tätä profilointia mainostamiseen ja markkinointitutkimustarkoituksiin ja/tai verkkosivustonsa räätälöimiseksi käyttäjän tarpeita vastaavaksi. Tämän tyyppistä profilointia voidaan käyttää etenkin kohdennettuun mainontaan (mukaan lukien sisäänkirjautumattomat käyttäjät). Sinulla on mahdollisuus kieltäytyä käyttäjäprofiloinnista. Kielto-oikeutesi käyttämiseksi sinun on oltava yhteydessä suoraan YouTubeen.
 
Googlen tietosuojakäytännöstä saat lisätietoja tietojen keräämisen ja käsittelyn tarkoituksesta ja laajuudesta. Tietosuojakäytännöstä löytyy myös tarkemmat tiedot tietosuojaan liittyvistä oikeuksistasi ja asetusvaihtoehdoista, joilla voit suojata yksityisyyttäsi: https://policies.google.com/privacy?hl=fi. Google käsittelee henkilötietojasi myös Yhdysvalloissa ja on sitoutunut noudattamaan EU:n ja Yhdysvaltojen välistä Privacy Shield -järjestelyä https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 
Oikeusperuste YouTube-videoiden sisällyttämiselle on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta.

 
10. Mahdollisuudet kieltää henkilötietojen käsittely sosiaalisissa verkostoissa

Jos olet sosiaalisen verkoston jäsen etkä halua, että alusta kerää sinuun liittyviä tietoja kyseisessä sosiaalisessa verkostossa olevan verkkosivumme kautta ja yhdistää niitä kyseiseen verkostoon tallennettuihin tietoihisi, sinun täytyy kirjautua ulos kyseisestä verkostosta ennen kuin vierailet verkkosivullamme, poistaa laitteeseen tallennetut evästeet ja sitten sulkea ja avata selaimesi uudelleen. Kun kirjaudut uudelleen sisään, verkosto tunnistaa sinut tietyksi käyttäjäksi.

Katso tarkemmat kuvaukset palveluntarjoajien käsittelytoimista ja mahdollisuuksista kieltää tietojen käsittely palveluntarjoajien omilta sivuilta alla olevien linkkien avulla.

Jos haluat pyytää tietoja tai käyttää oikeuksiasi käyttäjänä, tämä onnistuu parhaiten osoittamalla pyynnöt suoraan kyseisille palveluntarjoajille. Vain palveluntarjoajilla on pääsy käyttäjien tietoihin ja mahdollisuus ryhtyä tarvittaviin toimiin ja antaa tietoja. Jos tarvitse lisäapua, ota yhteyttä meihin.
•    Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland) – Tietokäytäntö: https://fi-fi.facebook.com/about/privacy/, https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum , tietojen käsittelyn kieltäminen: https://www.facebook.com/ads/preferences/, Facebook noudattaa Privacy Shield -järjestelyä: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
•    Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA – Tietokäytäntö: https://twitter.com/en/privacy, tietojen käsittelyn kieltäminen: https://twitter.com/personalization, Twitter noudattaa Privacy Shield -järjestelyä: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
•    LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ireland) – Tietokäytäntö https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, tietojen käsittelyn kieltäminen: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out, LinkedIn noudattaa Privacy Shield -järjestelyä: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Lisäksi eurooppalaiset markkinointitoimijat tarjoavat uuden tavan kieltää selainkäyttöön perustuva mainonta osoitteessa : http://www.youronlinechoices.com/. Kyseessä on hanke, jonka tavoitteena on tarjota selkeämpää tietoa verkkomainonnasta. Verkkosivun http://www.youronlinechoices.com/ ”Omat mainokset” -osio tarjoaa yleiskatsauksen palveluntarjoajista, joiden verkkomainonnan voit sallia tai kieltää. Näihin palveluntarjoajiin lukeutuvat myös Facebook ja Google.
 


Yhteydenotto


Jos teillä on kysyttävää tietosuojan aiheista, voitte ottaa yhteyttä yrityksemme tietosuojavastaavaan tai paikalliseen yhteyshenkilöön milloin tahansa. 

Tietosuojavastaavanamme toimii:

OTT Frederike Rehker
Business Solutions Deutschland GmbH
Europaallee 17
30855 LANGENHAGEN
Germany

Puhelin: +49 (0)511 7404 5782
Sähköposti: Frederike.Rehker@konicaminolta.de

Paikallinen yhteyshenkilö Suomessa:

Konica Minolta Business Solutions Finland Oy
Keilaranta 10 E
02150 ESPOO

Puhelin: +358 (0)10 442 9000
Sähköposti: tietosuoja(a)konicaminolta.fi